รายนามคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรพรรคละ 1 คน ตามข้อบังคับประมวลจริยธรรม จำนวน 9 คน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)