กรรมาธิการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนนักการเมืองที่มีอยู่สนในสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 34 (4) จำนวน 9 คน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)