รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 41 (41st General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation


    Browse

    Mobile Apps