คู่มือองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมกรณีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ การจัดการความรู้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps