บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน และวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps