ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดสวัสดิการสำหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation


    Browse

    Mobile Apps