ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย นโยบาย และข้อบังคับ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นพรรครวมชาติพัฒนา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)