บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps