การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการด้านการประชุม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)