การพัฒนาบุคลากรฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 3 เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)