แนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในการติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)