การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 - 2564 สู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament : ศึกษากรณีด้านคมนาคมและขนส่ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)