ศึกษาความพร้อมของวิทยากร กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ ในการก้าวสู่การเป็น Digital Parliament และ Smart Parliament

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)