การศึกษาความต้องการหลักสูตรบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps