การศึกษาและการวิเคราะห์การจัดการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)