ขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (โดยย่อ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)