การพัฒนาการให้บริการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนบทบาทภารกิจด้านนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)