ขอขยายไฟฟ้าแรงสูง 3 จุด 3 ตำบล บ้านนาถ่อน หมู่ 7 กิโลเมตรที่ 14 - 17 ระยะทาง 3 กิโลเมตร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน บ้านโนนแสนสุข หมู่ 11 – บ้านหนองกระเดา หมู่ 7 ระยะทาง 3 กิโลเมตร ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน และบ้านหนองโจด หมู่ 5 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps