สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24/1 นายธเนศ เครือรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2554-7 พฤศจิกายน 2556 ชุดที่ 24/2 นายพีระเพชร ศิริกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2556

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)