รายงานผลการพิจารณาศึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2552-วันที่ 9 มิถุนายน 2554)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)