ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ทำรังในสิ่งปลูกสร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกรและให้ภาคธุรกิจสามารถจำหน่ายรังนกนางแอ่นส่งออกตลาดต่างประเทศได้อย่างเสรีเพื่อนำเงินรายได้เข้ามาฟื้นฟูประเทศหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps