แนวทางการดำเนินการของผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)