การพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกำหนดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)