แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรของกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ ให้เป็นวิทยากรกระบวนการอย่างมืออาชีพ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)