การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจการเข้าดำรงตำแหน่งของประธานสภาผู้แทนราษฎร สำหรับกลุ่มงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)