การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการจ่ายเงินงบประมาณ กรณีศึกษา : การจัดเลี้ยงรับรอง การประชุมคณะกรรมาธิการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)