Browsing 2.3.5.12 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 11 by Relation "การจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5.12 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 11 by Relation "การจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง"

Sort by: Order: Results: