Browsing 2.3.5.10 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 9 by Relation "การบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 : ศึกษากรณีบทบัญญัติที่มีโทษจำคุกจะขัดหรือแย้งต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม่"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.5.10 เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) รุ่นที่ 9 by Relation "การบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 : ศึกษากรณีบทบัญญัติที่มีโทษจำคุกจะขัดหรือแย้งต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม่"

Sort by: Order: Results:


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps