สัญญา ในระหว่างกรุงสยามกับกรุงอังกฤษ ลงชื่อกันที่กรุงเทพฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม รัตนโกสินทร์ ศก 127 และได้แลกเปลี่ยนรติฟิชันของสัญญานี้ที่กรุงลอนดอน วันที่ 9 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ ศก 128

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps