พระราชพิธีเชิญพระบรมรูปจากพระที่นั่งศิวาไลยมหาปราสาท ประดิษฐานยังปราสาทพระเทพบิดร พระพุทธศักราช 2461

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)