บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation


    Browse

    Mobile Apps