ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยเร่งด่วน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)