Browsing 2.5.3 รายงานการวิจัยโดยสถาบันและนักวิจัยอิสระ by Relation "รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของสมาชิกรัฐสภากับการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา : ศึกษาในแง่ของโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การจัดองค์การ กระบวนการดำเนินงาน และกฎหมายรองรับ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.5.3 รายงานการวิจัยโดยสถาบันและนักวิจัยอิสระ by Relation "รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของสมาชิกรัฐสภากับการจัดตั้งสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา : ศึกษาในแง่ของโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การจัดองค์การ กระบวนการดำเนินงาน และกฎหมายรองรับ"

Sort by: Order: Results:


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  • LIRT Animation


    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps