เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเยียวยาช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนโยบายส่งเสริมการดำเนินการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้เพิ่มเติม (Supplement) จาก อ.พ.8/2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)