Browsing 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) by Relation "กระทู้ : เรื่อง การแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.7.2.2 รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง) by Relation "กระทู้ : เรื่อง การแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง"

Sort by: Order: Results: