ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในใบพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ และพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps