การพัฒนาห้องสมุดรัฐสภาสู่การเป็น SMART LIBRARY การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น DIGITALPARLIAMENT & SMART PARLIAMENT

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps