รายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชียและการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองกวาดาร์ (Gwadar) สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps