รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 2/2562 ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้มทางการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps