เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วน เกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกรและผู้บริโภคเพิ่มเติม (Supplement) จาก อ.พ.5/2562 และ อ.พ.8/2562

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps