การสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวรตามหลักการสร้างฝายทดน้ำ ในตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปเชื่อมรอยต่อพื้นที่บ้านกุดค้า หมู่ที่ 3 ตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)