รายงานการวิเคราะห์สำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 2/2560 การวิเคราะห์ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps