บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 79/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps