บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 74/2561 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)