สถานะทางกฎหมายของ "ยุทธศาสตร์ชาติ" กับกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ภายใต้ "พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps