พฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาแกร็บแท็กซี่ (GrabTaxi)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps