รายงานประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปผลการปฏิบัติการ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)