ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เรื่อง การจัดทำสุนทรพจน์ให้กับประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร (สมัย นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) และประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (สมัยร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps