บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 53/2561 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)