ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ออกไปอีก 30 วัน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)